No title... No title... No title... No title... No title...
 • 11/05/2022

  Phát hiện, xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước

  Trong giai đoạn 2016 - 2022, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La luôn nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và giữ vững quốc phòng - an ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại đại hóa và hội nhập quốc tế.

 • 11/05/2022

  Đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tiên tiến

  Trong giai đoạn 2016 - 2021, tỉnh Sơn La luôn xác định xây dựng, biểu dương, tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến là một trong những nội dung quan trọng của việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng; là cơ sở cho việc lựa chọn, biểu dương khen thưởng và là yếu tố giúp phát triển phong trào thi đua. 

 • 10/05/2022

  Làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến kiến nghị của người lao động thuộc Công ty TNHH Nông nghiệp Tô Hiệu

  Ngày 09/5/2022, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Tổ công tác 2697 của Chủ tịch UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến kiến nghị của người lao động thuộc Công ty TNHH Nông nghiệp Tô Hiệu.

 • 09/05/2022

  Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân

  Ngày 08/5/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân - truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

 • 05/05/2022

  Hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường

  Ngày 05/5/2022, tại thành phố Sơn La, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Video tuyên truyền
THÔNG TIN TRA CỨU

Thống kê truy cập
 • Đang online: 249
 • Hôm nay: 12584
 • Trong tuần: 204,895
 • Tất cả: 13,686,699