Triển khai thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Số ký hiệu văn bản 133/KH-UBND
Ngày ban hành 09/05/2022
Ngày hiệu lực 09/05/2022
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm KH 133.pdf